Influenceri verzus celebrity. Vyťažte z nich pre svoju značku maximum

Influenceri sú plnohodnotným médiom, ktoré si zaslúži rovnako sofistikovaný prístup k plánovaniu a vyhodnocovaniu ako iné časti média mixu. Preto je kľúčové pri práci s influencermi stanoviť si realistické a merateľné ciele.

Nestratili sme sa ako marketéri v tom, čo je skvelá exekúcia influencer marketingu a čo iba starý známy celebrity endorsement schovaný do obalu social media?

Svoj deň začínam na Instagrame a končím na Youtube a medzitým som tam vlastne nespočetne veľa krát. Nie len, že ma to proste baví. Tieto komunikačné kanály sú pre mňa nekonečnou inšpiráciou do našich projektov, v rámci ktorých sa influenceri stali stabilnou súčasťou komunikačných návrhov a realizácií.

Influenceri sú plnohodnotným médiom, ktoré si zaslúži rovnako sofistikovaný prístup k plánovaniu a vyhodnocovaniu ako iné časti média mixu, ktoré sú pre väčšinu zadávateľov štandardné. Preto je kľúčové pri práci s influencermi stanoviť si realistické a merateľné ciele ich aktivít pre vás. A, samozrejme, zvážiť si svoje možnosti z hľadiska tvorby brandovaného obsahu. Nakoľko práve v týchto aspektoch si budete vedieť odpovedať na otázku, či idete skutočne použiť influencer marketing, alebo starý známy celebrity endorsement. Ani jedna stratégia nie je horšia, napríklad preto, že aktuálne majú väčší hype influenceri…

Dôležité je s akým cieľom aktivitu plánujeme a zároveň aký dopad na budovanie značky, či vývoj predajov má mať. Keďže marketingový lievik má viacero fáz, každá z týchto stratégii môže fungovať na jeho inú časť v súlade s celkovou komunikačnou stratégiou. Skvelé je, že tieto aktivity môžeme merať takmer instantne. A keď ich spojíme s dátami tretích strán a samotných zadávateľov, vieme si spolupráce detailne vyhodnocovať a stanovovať benchmarky pre podobné aktivity v budúcnosti. Práve komplexnosť merania je jedna z výhod, keď influencerský projekt zastrešuje mediálna agentúra.

To, či je viac povedomie značky získané od celebrity, alebo lojalita zákazníka osloveného cez influencera, je dané vopred stanovenými cieľmi. Z dlhodobého hľadiska je určite vyššou ambíciou lojalita zákazníkov, nakoľko z nej vzniká ekonomicky dlhodobá udržateľnosť pre zadávateľa a zároveň sa postupne formujú tí najlepší advokáti značky – vlastní zákazníci.

Aké sú teda základné rozdiely v použití techník oboch marketingových prístupov?

Celebrity „len“ prepožičajú svoju tvár značke. Nemusia byť odborníkmi v danom segmente, stačí mať k dispozícii ich zásah a vysokú rozpoznateľnosť. Prostredníctvom tejto stratégie asociujeme idol s produktom, ktorý chceme publiku predať. Širokému publiku bez výraznejších podskupín.

Influencer sa naopak stáva plnohodnotnou súčasťou komunikácie a tvorcom obsahu. Vzhľadom na jeho vnímanie u cieľového publika tak dokáže generovať iné výsledky než celebrita. Rozsah komunikácie následne záleží od vyhľadávania a finálneho výberu influencera. Jeho sila spočíva v ašpiratívnosti v špecifickej komunite ľudí, čo generuje ich vyššie zapojenie. Na oslovenie širšej masy rôznorodých cieľových skupín potrebujeme logicky viac influencerov a niekedy aj ich vzájomnú koordináciu.

Influenceri sú špecialistami. Majú pomerne presne stanovený svoj profil a témy, ktorými sa na sociálnych médiách prezentujú. Sú autentickí pre svojich fanúšikov a sledovateľov. Budujú okolo seba komunitu v špecifickom segmente, čo im pomáha byť uveriteľný, pokiaľ platená spolupráca skutočne s touto špecializáciou súvisí. Väčšina influencerov sa nestala slávnymi z večera do rána, ale postupnou prácou na svojom obsahu a budovaním svojej základne fanúšikov. Považujeme ich za „jedného z nás“, čo ešte umocňuje vierohodnosť a autenticitu v očiach cieľového publika. Výsledkom je prirodzená a omnoho vyššia vôľa publika zapojiť sa, než pri štandardnej komunikácii značky.

Ako ifluencer marketing a celebrity endorsement vplýva na tvorbu obsahu?

Akonáhle poznáte ciele aktivácie je dôležité zvážiť svoje možnosti práve v rámci zdrojov tvorby obsahu. Celebrity endorsement je plne v réžii zadávateľa, kde využijete tvár celebrity. Pripravujete a realizujete kreatívny koncept komunikácie, čím je možné získať značné možnosti editovania.

Naopak, v rámci influencer marketingu prioritne potrebujete – kvalitný brief! Sila je práve v tom, že obsah spracováva influencer sám vo svojej tonalite, vizuálnom štýle a celkovo v rámci, ktorý je známy a uveriteľný. Prostredníctvom takéhoto obsahu sa stanete prirodzenou súčasťou feed-u publika, čo je na „nezaplatenie“. Ako zadávateľ však máte omnoho menšie možnosti editovania, s čím musíte vopred počítať. A samozrejme, netreba zabúdať na to, že keď spolupracujete s influencermi obsah by ste mali priznať a označiť tak, ako sa patrí #ad #sponsored! Z môjho pohľadu je to nevyhnutné, keďže využitie influencerov je mocným nástrojom budovania značky a môže pozitívnym spôsobom pomôcť páčivosti, pokiaľ je exekúcia naozaj kvalitná.

Takže žijeme v čierno-biele dobe, kedy sa influenceri stávajú uznávanými svetovými celebritami a vytláčajú z červených kobercov tradičné hviezdy?

Celebrity sú v marketingovej komunikácii zaujímavé už desaťročia. Otázkou je, koho za celebrity považujeme. Mojim idolom v detstve boli speváčky zo Spice Girls. Keby som vyrastala dnes, bola by to určite beauty youtuberka. Logika vzoru ostáva rovnaká. Zmenila sa azda len miera stotožnenia, keďže digitalizácia nám umožnila objavovať a sledovať druhých ľudí ľahšie. Preto influencer marketing nie je zásadne nový, zmenil sa len hlavný hrdina príbehu a platformy, cez ktoré komunikuje. Predsa sa ešte vrátim k môjmu obľúbenému lieviku – značka potrebuje povedomie, páčivosť aj lojalitu zákazníkov, čo je len ďalším potvrdením toho, že influenceri sú médiom, ktoré má byť súčasťou kvalitnej komunikačnej stratégie – vtedy to celé dáva zmysel.

Dnes konzumujeme obrovské množstvo obsahu a sami sme jeho tvorcami. Komunikácii s využitím silného partnera, ktorým bola celebrita, dnes influencer a v budúcnosti ním môže byť #bohviektoco patrí budúcnosť. Nefunguje však v izolácií a ani nie je jedinou cestou. Ak ho raz použijete, musí sa stať integrovanou súčasťou komunikácie s jasne stanovenými a priebežne sledovanými KPIs.

Zdroj foto: Instagram/Sajfa

Author: Andrea Petriscakova

Po skončení štúdia marketingovej komunikácie v Bratislave začala pracovať v mediálnej agentúre STARMEDIA Co., v rámci ktorej sa za uplynulých 5 rokov najskôr venovala na oddelení Client Service nastavovaniu a implementácii komunikačnej stratégie napr. pre klientov Coca-Cola a H&M. Od júna 2016 svoju pozornosť sústredí na neustále sa meniace digitálne prostredie z pozície Digital Department Director. Okrem rozvoja produktu a vedenia digitálneho a strategického tímu agentúry sa v práci baví rôznymi projektami digitálneho obsahu, akými sú aj spolupráce s influencermi. Aktívne sa zapája do diania v slovenskom mediálnom biznise prostredníctvom účasti v porotách (napr. Young Lions Slovakia) a vystúpení na odborných konferenciách, zameraných na digitálny marketing.

Leave a Reply