Václav Votruba: Ako využívame Superbrands na zvýšenie prestíže B2B značky

09.11.2015
 
Václav Votruba, marketingový manažér značky Tork spoločnosti SCA Hygiene Products Slovakia, sa stará o marketing B2B značky Tork už siedmy rok. Titul Superbrands mu v tomto pomáha pri zvýšení prestíže i lepších hospodárskych výsledkoch.
 
Superbrands – skúste stručne zhrnúť, čo vás napadne.
V záplave marketingových súťaží a ocenení sú Superbrands výnimočné tým, že sú nezávislé, odborné a pokrývají celú škálu ekonomiky. Značka Tork a ďalšie B2B majú jednu veľkú nevýhodu: v očiach verejnosti nie sú takmer vidieť, hoci všetky ich výrobky alebo služby priamo či nepriamo verejnosť využíva.  Superbrands ukazujú, že i hygiena mimo domov má svoje miesto v zozname výnimočne úspešných spoločností.
 
Ako značku Superbrands využívate vo svojom marketingu?
Všetci ju máme v e-mailovom podpise. Často sa ma naši obchodní partneri pýtajú, čo Superbrands je, gratulujú mi alebo sa zmienia, že si značku všimli. Ďalším dôležitým kanálom je PR. Tu by som chcel spomenúť jednu zaujímavú príhodu. Pri príprave tlačovej správy sme narazili na otázku, čo pre nás značka Tork znamená a v čom si myslíme, že je jej výnimočnosť.
 
Máte asi na mysli fakt, že k oceneniu nedávame žiadny komentár, čo nás na značke zaujalo a čím nás presvedčila, že je Superbrand?
Presne tak. S našou PR agentúrou sme si sadli a premýšľali, ako našu značku vnímajú odborníci, ľudia zvonku a nepoznamenaní našou brandžou. Bolo to poučné aj z toho pohľadu, že prvé ocenenie pre nás bolo celkom jasné. Značka Tork sa v tom predchádzajúcom roku stala jednotkou na trhu, uskutočnila vydarenú akvizíciu jedného z najväčších konkurentov a spojila jeho sortiment so svojím.
 
Čo pre vás znamenalo druhé ocenenie Superbrands? 
Bolo to také cvičenie v pozitívnosti. Pozerali sme sa na rok 2014 a hľadali sme, čo sa podarilo. Bežne sa samozrejme zdôrazňujú negatíva, rôzne problémy a maléry, ktoré sú akútne, náhle a dobre viditeľné. Úspechy sú väčšinou postupné, menej viditeľné a nevyžadujú toľko pozornosti.
 
Aké boli tie najväčšie úspechy?
Dva úspešné launche nových produktov, získanie dvoch cien red dot, ekonomické výsledky. A hlavne sme si uvedomili, že veľmi dôležité je obklopiť sa ľuďmi a partnermi, na ktorých je spoľahnutie. To je možno to najväčšie tajomstvo super značiek – skvelí zamestnanci, partneri, ktorí dávajú do značky svoju prácu, energiu a srdce.
 
Logo Superbrands používate i na materiáloch, tlačovinách...
Pečať Superbrands je všade, kde komunikujeme značku Tork. A v ďalšej komunikácii využívame i ďalšie zaujímavosti okolo Superbrands, rozhovory s ocenenými alebo reklamnú kampaň Superbrands.
 
Zmieňoval ste sa o ekonomických výsledkoch v súvislosti so Superbrands.
Networking počas záverečného večera bol úžasný. Mali sme možnosť porozprávať sa s ľuďmi, ktorí riešia podobné otázky ako my, v celkom inom odbore. A zistili sme, že naše odbory sa často dajú prepojiť, ako obchodne, tak ideovo. Ponúkajú nové možnosti spojení, otvárajú dvere...
 
Aké dvere otvára Superbrands?
Všetky ocenené značky a ich manažéri tvoria pomyselný brain-trust, klub úspešných. Keď mi napíše kolega marketingový manažér ďalšej Superbrands, máme automaticky spoločnú tému.
 
Akú by ste dal radu, čo sa týka využitia Superbrands, sám sebe pred rokom?
Rozhodne by som sa viac zameral na networking a neformálne stretnutia s ďalšími manažérmi. Mesačný okrúhly stôl na rôzne témy, od riadenia značky po najväčšie výzvy ktorým čelíme, by bol určite skvelou platformou pre ďalšie zdieľanie ideí, riešení a nápadov.
 

Partneri/ Mediálni partneri

Copyright © 2022 Superbrands SK