Program Branding Masterclass 2020

Program:

 

8:30 – 9:00        Káva a registrácia účastníkov

9:00 – 9:20        Michal Novota | Restartup

                          Hrdina, obeť a darebák       

9:20 – 9:35        Q&A

9:35 – 9:55       Oliver Majdúch | SCHIN & MAJDÚCH legal

                         Ako si právne ochrániť svoju značku

9:55 – 10:10      Q&A 

10:10 – 10:30    Coffee Break

10:30 – 10:50   Ján Stareček I Data on Steroids

                          Big data v marketingu

10:50 – 11:05    Q&A

11:05 – 11:25    Karel Drašnár (CZ) | BrandCloud

                          Implementace v marketingu

11:25 – 11:40    Q&A

11:40 – 13:00    Obed sprevádzaný  voľnou diskusiou s prednášajúcimi

 

 

Archív

Partneri/ Mediálni partneri

Copyright © 2024 Superbrands SK