Brand Council

Najvyšším odborným orgánom programu Superbrands je Brand Council. Komisia, zložená z profesionálov z oblasti biznisu, komunikácie, marketingu, médií a marketingového výskumu, hodnotí značky podľa predom definovaných kritérií, akými sú známosť, budovanie brandu, inovácie či prestíž. Odborní členovia komisie Brand Council a Business Brand Council rozhodnú o najlepších B2C obchodných značkách dostupných spotrebiteľom aj o najprestížnejších značkách B2B spoločností. Odborníci Brand councilu posudzujú nominované značky udelením bodov. Značky, ktoré v jendotlivých kategóriách obdržia najvyšší počet bodov, získajú v danom roku ocenenie Superbrands. Značky sú vyhodnocované v kategórii spotrebiteľských aj podnikateľských (B2B) značiek.