Iveta Niňajová

Iveta sa špecializuje na destinačný manažment, destinačný marketing a projekty zamerané na tvorbu značky cieľového miesta cestovného ruchu. Má ukončenú Ekonomickú univerzitu, fakultu Podnikového manažmentu a doktorandské štúdium na Univerzite Komenského, Fakulte manažmentu, kde sa venovala téme „Strategického rozvoja cestovného ruchu na báze rozvoja regiónov“. Je zakladateľkou prvého klastra cestovného ruchu na Slovensku, Klastra LIPTOV, ako prvej profesnej organizácie destinačného manažmentu na Slovensku, ktorý viedla do decembra 2009. Od roku 2010 do júna 2016 pôsobila v mestskej organizácii destinačného manažmentu KOŠICE – Turizmus ako jej výkonná riaditeľka, v rámci ktorej koordinovala nielen destinačný marketing mesta, ale aj jeho prioritné projekty ako napr. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v roku 2011– skupina Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, zriadenie priamych leteckých spojení do Košíc – primárne na trase Košice – Londýn a kandidatúru na Európsky olympijský festival mládeže Košice EYOF 2021. V roku 2015 pod jej vedením cestovný ruch v meste Košice dosiahol historicky najvyššie čísla prenocovaní a významne zvýšený reputačný kredit v odborných kruhoch. Aktuálne sa venuje odbornému poradenstvu pre viaceré destinácie a rozvojové projekty cestovného ruchu.