Jozef Šétaffy

Prezident 
Slovenská franchisingová asociácia
 
Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Bratislave. V roku 1991 založil stavebnú a obchodnú spoločnosť INVESTA. Od roku 2007 bol predsedom predstavenstva a od roku 2014 je členom predstavenstva spoločnosti GastroNet a. s., Bratislava. V roku 2013 ho zvolili za prezidenta Slovenskej franchisingovej asociácie.