Adriana Totiková

Adriana Totiková, režisérka, autorka a herecká koučka. Absolvovala štúdium slovakistiky a estetiky na Univerzite Komenského, kde získala aj doktorát a divadelnú réžiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako freelancerka  tvorí a režíruje v divadlách v Európe aj Amerike. Vedie vlastnú spoločnosť JURIA production & services, ktorá dlhodobo spolupracuje na úspešných televíznych projektoch TV MARKÍZA a ďalších televízií. Je tiež autorkou vlastných divadelných hier a scenárov. Ako prvá herecká koučka na Slovensku spolupracuje na filmoch a divadelných workshopoch doma i v zahraničí. Je expertkou na  vyhľadávanie detských hereckých talentov.