Martin Polák

General Director 
Istropolitana Ogilvy
 
Titul inžiniera v odbore reklamy a manažmentu získal na Univerzite Komenského v Bratislave. V roku 1997 rozšíril rady reklamnej agentúry Istropolitana D'Arcy, kde sa po dvoch rokoch stal riaditeľom klientského centra. V roku 2007 bol vymenovaný za generálneho riaditeľa a úspešne vybudoval spoluprácu agentúry so sieťou Ogilvy.