Martin Hrivík

Generálny tajomník  
Slovenská obchodná a priemyselná komora
 
Vyštudoval zahraničný obchod na Obchodnej fakulte VŠE v Bratislave. Podieľal sa na podpore podnikania mladých ľudí v rámci Baťa Junior Achievement ako aj Junior Chamber International-Slovakia. Pôsobí ako poradca MHSR pre malé a stredné podnikanie. V súčasnosti je generálnym tajomníkom v Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore.