Ľuboš Knoth

Speaker, consultant and management advisor
 
Vysokoškolské vzdelanie získal na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove, pričom postgraduálne štúdium ukončil na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Milovník cudzích jazykov - ovláda ich aktívne päť - začal svoje profesionálne pôsobenie na Ministerstve zahraničných vecí SR ako stážista. Od roku 2012 vedie Úrad priemyselného vlastníctva SR.