János Gaál

CEO
BigMedia
 
Po jedenástich rokoch práce vo vydavateľstve SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a.s. prešiel k outdoorovej reklame ako generálny riaditeľ v spoločnosti BigBoard Slovensko. Po spojení firmy so spoločnosťou Akzent Media vznikol najväčší poskytovateľ vonkajšej reklamy na Slovensku spoločnosť AkzentBigboard, kde tiež zastáva post generalneho riaditeľa.