Radio Expres

Rádio Expres je už mnoho rokov  najpočúvanejším komerčným rádiom na Slovensku aj vďaka tomu,že ako prvé využilo postupy profesionálneho naformátovania stanice, ktoré spočívajú vo využívaní prieskumov trhu, hudby a jasnej štruktúre vysielania.  So svojím formátom „Hot AC“ oslovuje predovšetkým najproduktívnejšiu cieľovú skupinu, poslucháčov vo veku 20 až 49 rokov. V jeho vysielaní dominujú hudobné hity, aktuálne spravodajstvo a dopravný servis počas celého dňa. Expres takisto priniesol do rozhlasového vysielania – a tým i na slovenský trh – veľké hry, ktoré mali medzi poslucháčmi značný úspech a zároveň zaujali aj významných sponzorov. Rádio Expres vďačí svoj dlhodobý úspech predovšetkým smojmu tímu.Jedná sa nielen o  tím profesionálov, ktorý je schopný najefektívnejšie uspokojiť požiadavky a očakávania svojich poslucháčov. Ide predovšetkým o tím ľudí, ktorí milujú svoju prácu, svoje rádio a sú im jasné dôvody, ktoré robia toto rádio výnimočným na slovenskom rádiovom trhu.
 

Stiahnuť článok Webová stránka