Sloboda zvierat

Sloboda zvierat sa venuje ochrane a záchrane všetkých druhov zvierat, ako aj aktívnym medzinárodným kampaniam a lobingu v tejto oblasti už 21 rokov. Dáva si záležať na tom, aby sa zúčastňovali aktivít, ktoré dávajú jasný signál, že organizácia je na strane utláčaných, nechcených, týraných a bezbranných zvierat, že je ich hovorcom a advokátom. Za svoju najsilnejšiu stránku považuje čitateľnosť, dôveryhodnosť, otvorenosť, profesionalitu, ľudskosť a obetavosť. Poslaním značky je dávať ľuďom istotu, že organizácia je tu pre zvieratá, pripravená kedykoľvek pomôcť. Najdôležitejšími projektmi a službami Slobody zvierat sú cezhraničné adopcie, environmentálny projekt pre deti Svet je pre všetkých, spustenie 24 hodinovej telefonickej linky proti krutosti a vytvorenie celoslovenskej siete neštátnych inšpektorov proti týraniu zvierat.

Stiahnuť článok Webová stránka