Tatra Banka

Prináša výnimočný osobný a finančný komfort klientom, ktorým záleží na tom, kto a ako sa stará o ich peniaze. Tatra banka si v roku 2009 definovala svoju Misiu,teda smerovanie, ktorým sa bude uberať, ktoré zakomponovala do pracovného života každého zamestnanca. Hodnoty, s ktorými sa zamestnanci stretávajú každý deň (čestnosť, zodpovednosť, nadšenie, tvorivosť, náročnosť, tímovosť), im predurčujú cestu a tvoria neoddeliteľnú súčasť ich komunikácie ako aj konania.S menom Tatra Banka sa spája rad inovácií v oblasti bankových služieb klientom.

Stiahnuť článok Webová stránka