VAŠA

Spoločnosť VAŠA Slovensko (predtým Vaša stravovacia) prináša už od roku 1996 kvalitné produkty a služby v oblasti stravovania (stravné lístky) a motivácie zamestnancov (darčekové, relaxačné a dovolenkové lístky). Lístky VAŠA Slovensko možno použiť v širokej sieti prevádzok v rámci SR. Komplexná ponuka produktov zahŕňa okrem stravných lístkov aj  3 druhy benefitných lístkov, ktoré umožňujú zamestnávateľom efektívnym spôsobom čerpať prostriedky zo sociálneho fondu a sú obľúbeným motivačným nástrojom pre zamestnávateľov: Darčekový lístok, Relaxačný lístok a Dovolenkový lístok. Spoločnosť VAŠA Slovensko poskytuje aj komplexné zabezpečenie Personálnych služieb. Radí pri výbere zamestnancov, zrealizuje assessment centrum, spracuje personálnu a mzdovú administratívu, zabezpečí všetko potrebné v oblasti BOZP a PO. Spoločnoť VAŠA prináša kvalitné produkty a služby a neustále ich vylepšuje pre spokojnosť a naplnenie očakávaní svojich zákazníkov.  
Vízia spoločnosti znie: Inšpirujeme ľudí a organizácie rozvíjať lepšie vzťahy s tými, na ktorých im záleží.

Stiahnuť článok Webová stránka