Plamienok

Nadácia Plamienok získala Ocenenie Honorary Superbrands, určené pre neziskové organizácie, ktoré robia našu spoločnosť lepšou.
 
Počas celej svojej existencie sa Plamienok snaží reagovať na potreby ľudí a rodín v našej starostlivosti, zlepšuje a rozvíja formy pomoci. Projekt získava finančné prostriedky na nákup materiálneho vybavenia, ktoré deti doma nevyhnutne potrebujú (najmä zdravotnícke prístroje), oragnizuje  semináre detskej paliatívnej starostlivosti a  návštevy detí priamo doma. 
V detskom mobilnom hospici PLAMIENOK poskytuje odbornú a ľudskú pomoc nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám a v Poradenskom centre Plamienok  pomáha rodinám, ktoré stratili deti a deťom, ktor stratili blízkeho. Ponúka individuálne a rodinné konzultácie, poradenstvo, skupinové stretnutia. Každoročne organizujeme letné tábory. 

Stiahnuť článok Webová stránka