MetLife

Spoločnosť MetLife má svoje pobočky v takmer 50 krajinách. Vedúce postavenie si dlhodobo udržiava v Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek je jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Dlhoročné skúsenosti a bohatú tradíciu, o ktorú sa môže oprieť, využíva na poskytovanie finančnej istoty všetkým ľuďom prostredníctvom životného a úrazového poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív.

Na slovenskom trhu si spoločnosť vďaka kvalitným produktom v oblasti poisťovníctva vybudovala trhový podiel takmer 10 %. Môže sa spoľahnúť na silné povedomie o značke, stabilnú históriu a silnú základňu viac ako 650 000 zákazníkov. Vďaka tomu je značka na Slovensku vnímaná ako synonymum finančnej istoty a profesionalizmu. V roku 2016 spoločnosť vstúpila do 21. roku svojho pôsobenia na tunajšom trhu a celé toto obdobie je sprevádzané finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou. Vďaka týmto kvalitám získala firma na Slovensku aj viacero ocenení. Medzi najprestížnejšie patria: niekoľkonásobné ocenenia nezávislého ekonomického týždenníka Trend v súťaži Trend Top, Zlatá minca – ocenenie pre špecifické produkty a v neposlednom rade ocenenie Superbrands 2014 a 2016.

Celosvetovou tvárou značky, ktorá pomáha komunikovať posolstvá smerom k ľuďom, nie je známa osobnosť, ale komiksová postavička. Kreslený psík Snoopy z komiksov Peanuts od autora Charlesa M. Schulza pomáha odlíšiť MetLife od konkurencie už od roku 1985. So Snoopym sa spájajú

aj dva slovenské rekordy, ktoré sa spoločnosti podarilo vytvoriť - najväčšie živé logo

(nápis SNOOPY) vytvorené ľuďmi a „Balónový“ Snoopy, vytvorený z čierno-bielych balónov.

Stiahnuť článok Webová stránka