Sweet Family / Považský cukor

Tajomstvo úspechu značky Považský cukor spočíva v dlhodobej politike vo všetkých sférach podnikania spoločnosti, záujme o komplexné fungovanie cukrovarníctva v SR, od podpory pestovania cukrovej repy cez technologicky vyspelú výrobu až po zákaznícky orientovaný servis. Spoločnosť tiež kladie vysoký dôraz na kvalitu produktov a služieb za dodržiavania najprísnejších noriem a štandardov pri transparentnej zamestnaneckej politike. Všetky produkty vyrábané či distribuované spoločnosťou Považský cukor sa vyznačujú vysokou kvalitou či už ide o cukor v priemyselných obaloch, alebo o spotrebiteľsky atraktívnejšie balenia. Napriek tomu, že kategória cukru sa môže zdať jednotvárna, práve šírka sortimentu spoločnosti a rôznorodosť použitia produktov odlišuje Považský cukor od konkurencie. Spotrebiteľ sa na značku môže kedykoľvek obrátiť ohľadom tradičného použitia cukru, moderných receptov alebo experimentovania s produktmi cukru.

Stiahnuť článok Webová stránka