Slovak Lines

Tento rok vyvrcholilo dlhodobé úsilie a cestujúci majú možnosť používať najmodernejšie autobusy pre linku Bratislava – Viedeň, na ktoré pozitívne reagujú aj cestujúci. Cieľovou skupinou spoločnosti sú cestujúci, ktorí sa potrebujú dostať do školy či do práce a súčasne ďalšie cieľové skupiny, pre ktorých je autobusová doprava komfortnou voľbou pri výletoch či dovolenkách. 
Bezpečnosť, spoľahlivosť, kvalita služieb, dodržiavanie času príchodu do cieľových destinácií a  proklientska orientácia sú najdôležitejšími hodnotami značky, na ktorých stavia svoj úspech. Filozofia  značky sa dá zhrnúť do nasledovnej ambície: byť autobusovým lídrom s takými službami, na ktoré sa ľudia môžu spoľahnúť, pretože ich už poznajú. Zároveň sa o svojich cestujúcich chce za každých okolností postarať nadštandardne – zavádzaním nových služieb, inovácií a technológií.
Popri značke Slovak Lines zastrešuje spoločnosť na Slovensku aj značku Eurolines pre medzinárodnú autobusovú dopravu.
 

Stiahnuť článok Webová stránka