Euler Hermes

Spoločnosť poskytuje rozsiahle služby v poisťovaní obchodných pohľadávok, s viac ako 100 ročnými skúsenosťami a schopnosťou reagovať na zmeny v podnikateľskom prostredí. Spoločnosť je členom skupiny Allianz a poskytuje poistenie domácich, ako aj zahraničných pohľadávok, čím chráni klientov pred rizikom platobnej nevôle a platobnej neschopnosti odberateľov vo viac ako 200 krajinách sveta.

Webová stránka