DPD

Značka DPD má 40 ročnú tradíciu. Celosvetový poskytovateľ štandardných, expresných prepravných a doručovacích služieb svoju ponuku produktov prispôsobuje prianiam a potrebám zákazníkov. Pozná svoj biznis a efektívne kombinuje medzinárodné myslenie s dôkladnými znalosťami miestnych trhov. To robí DPD silným a uvádza spoločnosť do pozície, z ktorej môže na celom svete ponúknuť najvyšší štandard služieb a kvality. V dôsledku toho rozhodujúcou mierou prispieva aj k podnikateľskému úspechu a konkurencieschopnosti svojich zákazníkov.

Spoločnosť tiež dbá na trvalo udržateľný rozvoj, pričom rešpektuje svoje záväzky voči životnému prostrediu, zamestnancom a spoločnosti ako celku.

Efektivita: výkonný dopravný systém a vysoká hodnota služby za primeranú cenu.

Odborná spôsobilosť: neprerušovaná európska sieť a silní miestni partneri v medzinárodnej preprave poskytujú základ pre dokonalé prepravné riešenia, dokonca aj pri vysoko komplexných logistických operáciách.

V DPD dbajú na profesionalitu a odbornosť, ale snažia sa zachovať aj ľudský rozmer. Cieľom je, aby každé jedno stretnutie so zamestnancami DPD, či už s kuriérmi, pracovníkmi zákazníckeho servisu, obchodnými zástupcami alebo zamestnancami ďalších oddelení prebehlo s úsmevom. Pri výkone svojej práce spoločnosť prinášať pozitívny zážitok príjemcom aj odosielateľom. To je filozofiou  spoločnosti, a to všetko je zhrnuté aj v jej motte: DPD – Your Delivery Experts.

Stiahnuť článok Webová stránka