Starmedia

Spoločnosť STARMEDIA Co. vie exaktne identifikovať cieľové skupiny, ich insighty a využiť ich pre vytvorenie účinných komunikačných konceptov, ktoré dokáže realizovať v širšom marketingovom kontexte ďaleko nad rámec plánovania a nákupu médií, s na trhu najvyššou mierou využitia digitálnych médií a nových technológií, so schopnosťou podieľať sa na tvorbe cieľov a niesť spoluzodpovednosť za výsledky svojich klientov. Takéto smerovanie mediálnych agentúr považuje za budúcnosť svojej branže a prioritu pri odmeňovaní, kde základom sú vlastné nápady, schopnosť ich realizácie a maximalizácia dosahovania stanovených cieľov.

Stiahnuť článok Webová stránka