Sweet Family / Považský cukor

Značka Považský cukor a prenesene aj obchodná značka SweetFamily reprezentujú tradíciu cukrovarníctva, ktoré je v povedomí spotrebiteľov spájané s pozitívnymi asociáciami, nakoľko cukrovarníctvo vždy prinášalo hodnoty ako sú práca, rodinné zázemie, tímovosť alebo spolupatričnosť. Značka Považský cukor sa navyše viaže k dobre známemu regiónu Považia, čím sa dostáva do povedomia ľudí v mnohých ďalších asociáciách (príroda v povodí Váhu, systém vodných diel, hradov, priemysel, obchodné cesty...) Byť nositeľom značky spájajúcej sa s touto, viac ako 100 ročnou tradíciou, je obrovským záväzkom. Cieľovú skupinu obchodnej značky SweetFamily tvoria predovšetkým ženy od 25 rokov. Ide o gazdinky v domácnosti, mamičky na materskej dovolenke alebo ženy, pre ktoré je pečenie jednoducho zábavou a radosťou. Ide o cieľovú skupinu, ktorá má k pečeniu pozitívny prístup založený na tradíciách. V súčasnosti, vplyvom foodblogerov dochádza k experimentovaniu s inými druhmi cukrov, čím spoločnosť oslovuje aj ženy, ktoré sa pečeniu nevenovali v takej miere, ako je tomu dnes. Spoločnosť Považský cukor ponúka cukor v priemyselných alebo maloobchodných baleniach. Napriek tomu, že kategória cukru sa môže zdať jednotvárna, práve šírka sortimentu a rôznorodosť použitia produktov dokážu naplniť rozmanité požiadavky spotrebiteľov. Ponuku spoločnosti tvoria najmä klasický kryštálový cukor, krupicový cukor s jemnejšími zrniečkami a práškový cukor. Rovnako prináša na slovenský trh aj špeciálne druhy cukrov, ako napr. trstinový cukor, hnedý cukor, želírovací cukor alebo cukor s výťažkami glykozidov steviolu.

Stiahnuť článok Webová stránka