Berlitz

Dôležitým pilierom školy Berlitz sú jazykoví lektori, na ktorých značka kladie veľmi vysoké nároky. Každý študent totiž ešte zo školských čias vie, že dobrý učiteľ je pri výučbe základom. V jazykovej škole Berlitz preto pôsobia skúsení a kvalitne vyškolení „native speakers“, aj priamo z Rakúska, ktorých kvalita výučby je neustále kontrolovaná lokálnym aj medzinárodným auditorom a pravidelne sa zúčastňujú rôznych školení. Tlčúcim srdcom jazykovej školy Berlitz je patentovaná Berlitz Metóda ®. Ide o priamu metódu bez použitia druhého jazyka, čo znamená, že vyučovanie prebieha len v cieľovom jazyku. Škola používa vlastné , moderné a praktické Berlitz učebné materiály, ktoré obsahujú aktuálne témy z každodenného života a sveta obchodu, a sú preto pre klientov neustále zaujímavé. Študent si môže vybrať z materiálov v knižnej forme, audio a video materiálov, rovnako ako aj zo širokej ponuky online materiálov. Všetky materiály sa môžu samozrejme kombinovať, čo dáva študujúcemu plnú mieru flexibility. Jazyková škola si zakladá aj na jasne zadefinovanom systéme, ktorým sa meria pokrok a miera dosiahnutých vedomostí. Devízou jazykovej školy Berlitz je komplexná škála produktov a služieb pre výučbu jazykov a interkulturálnych školení a celosvetová dostupnosť so 600 pobočkami v 70 krajinách Rýchle osvojenie si nového jazyka zaručuje osvedčená Berlitz Method®, ktorá sa stala medzinárodným štandardom pre výučbu jazykov a opiera sa o viac ako 130 ročné skúsenosti.

Stiahnuť článok Webová stránka