IMPULS-LEASING

Strategickým zámerom spoločnosti je z pohľadu finančných produktov univerzálnosť pre čo najširšiu škálu klientely. Preto kladie IMPULS-LEASING Slovakia dôraz na zabezpečenie potrieb všetkých klientských skupín. Svojim klientom ponúka finančný leasing, operatívny leasing pre osobné aj nákladné automobily, úvery, financovanie pre spotrebiteľov a splátkový predaj.

V spolupráci s dodávateľmi, predovšetkým osobných vozidiel má v štandardnej ponuke produkty ako obľúbené financovanie na „tretinky, štvrtinky a pätinky“. V segmente nákladných vozidiel sa v poslednom období tešia veľkému záujmu produkty so zvýšenou poslednou splátkou. Pri ich tvorbe bol základný cieľ znížiť mesačné splátky na minimálnu možnú úroveň a tým zabezpečiť konkurencieschopnosť slovenských prepravcov.

V oblasti financovania technológií sú pre klienta dôležité produkty financované s podporou Eurofondov v spolupráci s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a Ministerstvom hospodárstva.

Stiahnuť článok Webová stránka