FOKUS OČNÁ OPTIKA

Celému tímu Fokus očná optika záleží na dobrom mene spoločnosti, na tom, ako je vnímaná na trhu, akú má dôveru medzi klientami. Okrem odborného aspektu, ktorým sa na trhu značka prezentuje, jej filozofia jasne artikuluje aj schopnosť fokusovať sa vždy na podstatné a dôležité veci, či už v živote každého jednotlivca, alebo v podnikateľskom svete. V spoločnosti si uvedomujú, že vnímanie značky u zákazníka je kľúčová záležitosť, najmä z pohľadu retailového reťazca.

Vo FOKUS optike pracujú so zdravím človeka, s takým významným orgánom ako sú oči, ktoré pre každého z nás predstavujú takmer 90 percentný objem všetkých informácií, ktoré dostávame. Preto je dôležité dávať zákazníkovi nielen tovar (okuliare, kontaktné šošovky a iné), ale čosi viac. Zámerom je dávať mu predovšetkým kvalitné a komfortné videnie, plnohodnotne ho vracať do pracovného ale aj spoločenského procesu. Kvalitné videnie, to nie je len diagnostika očnej vady, to je predovšetkým citlivé vnímanie pocitov a potrieb klienta, rozhovor s ním, rozpoznanie očakávaní, s ktorými prichádza , ale aj vysoká odbornosť, práca s najnovšími materiálmi a technológiami. Toto všetko je v konečnom dôsledku transformované do korekčnej optickej pomôcky, akou sú napríklad dioptrické okuliare. Kvalitné videnie, to je prvoradý aspekt, ktorý spoločnosť a jej zamestnanci uprednostňuú v komunikácií so zákazníkom, komerčná rovina je až druhoradou záležitosťou.

Stiahnuť článok Webová stránka