MetLife

Spoločnosť MetLife má svoje pobočky vo viac ako 40 krajinách. Popredné postavenie si dlhodobo udržiava v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Prostredníctvom svojich pridružených spoločností a pobočiek je jednou z najväčších životných poisťovní na svete. Dlhoročné skúsenosti a bohatú tradíciu, o ktorú sa môže oprieť, využíva na poskytovanie finančnej istoty všetkým ľuďom prostredníctvom životného a úrazového poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív. Na slovenskom trhu si spoločnosť vďaka kvalitným produktom v oblasti poisťovníctva vybudovala trhový podiel takmer 10 %. Môže sa spoľahnúť na silné povedomie o značke, stabilnú históriu a silnú základňu viac ako 900 000 zákazníkov. Vďaka tomu je značka na Slovensku vnímaná ako synonymum finančnej istoty a profesionalizmu.

Stiahnuť článok Webová stránka