OLO

Cieľovou skupinou firmy sú všetci obyvatelia Bratislavy. So značkou sa spotrebiteľ môže stretnúť všade, kde v hlavnom meste prichádza do styku s komunálnym odpadom.Firma zaznamenala za posledné roky výrazný posun v zavádzaní moderných technológií i v kvalite poskytovaných služieb.Osveta a komunikácia s verejnosťou,obzvlášť s deťmi, sa pre OLO stali od jej reštrukturalizácie v roku 2004 významnou prioritou. Spoločnosť realizovala pôsobivú reklamnú kampaň na podporu triedeného zberu a uviedla do života podujatia, ktoré sú dodnes populárne, napríklad s OLO zadarmo do ZOO, kedy školáci platili vstupné PET fľašami. Synonymom separovaného zberu sa v Bratislave stali kreslené postavičky Olivera a Oliniek. Nástupom nového vedenia spoločnosti v roku 2011 sa začali realizovať zásadné zmeny, ktorých cieľom je vybudovať z OLO modernú odpadársku firmu, zodpovedajúcu európskym štandardom. Podnik systematicky investuje do vzdelávania zamestnancov tak, aby boli dostatočne pripravení na zvládnutie nových technológií a procesov.OLO je učiaca sa spoločnosť a jej ďalšie napredovanie a očakávané zmeny sú nemysliteľné bez aktívnej účasti každého zamestnanca s potrebnou vedomostnou výbavou a fortieľom.

Stiahnuť článok Webová stránka