Starmedia

STARMEDIA Co. privádza k životu komunikačné stratégie prostredníctvom využívania médií, tvorby obsahu a technológií, to všetko poháňa kreatívny prístupom k dátam. Stále sa meniace médiá predstavujú výzvu, ktorá je pre značky náročnejšia ako kedykoľvek predtým. Žiadna z generácií nebola konfrontovaná s takým množstvom obsahu, aké prijímame teraz my. Ľudia sú zahltení podnetmi a preto je veľmi ťažké vyniknúť, najmä ak ide o komerčný obsah.  STARMEDIA Co. bola kedysi zameraná výhradne na distribúciu obsahu, prostredníctvom mediálneho plánovania.
 
Svet médii sa však výrazne zmenil a preto sa zmenil aj spôsob práce agentúry. Spoločne s najlepšími tvorcami na trhu prináša lokálny obsah, ktorý je na mieru šitý značke aj cieľovému publiku a to vrátane distribučnej stratégie. Tá nemôže zmysluplne fungovať bez zodpovedajúceho dátového podkladu, ktorý je vlastne srdcom celej práce.
 

Stiahnuť článok Webová stránka