MetLife

Spoločnosť MetLife má svoje pobočky vo viac ako 40 krajinách. Popredné postavenie si dlhodobo udržiava v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe. Prostredníctvom dcérskych a prepojených spoločností je jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby. Dlhoročné skúsenosti a bohatú tradíciu, o ktorú sa môže oprieť, využíva na poskytovanie finančnej istoty všetkým ľuďom prostredníctvom životného a úrazového poistenia, dôchodkového zabezpečenia, poistných produktov pre zamestnancov a správy aktív, aby pomohli svojim individuálnych a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete.

 

Stiahnuť článok Webová stránka