POLYFORM

Pod značkou POLYFORM sa za 25 rokov jej existencie vytvorila výrobná tradícia, ktorá je založená na kvalite, neustálom napredovaní a najmä ľuďoch, ktorí podnik vedú a pracujú v ňom. 
Je spájaná hlavne so širokým portfóliom tepelno a zvukovoizolačných materiálov, v neposlednom rade aj obalových materiálov na báze expandovaného polystyrénu. 
S výrobkami pod značkou POLYFORM sa stretnete hlavne pri zdravých a energetických budovách, pri obaloch počas skladovania a prepravy tovarov, pri športových aktivitách použijete helmu, svoje deti usadíte do autosedačky, ktorá je taktiež vyrobená z EPS.  Nehovoríme už o využití ako reklamné rekvizity, divadelné kulisy, súčasti nábytku a pod. 
Za posilňovaním značky však je potrebné vidieť aj firemnú kultúru, profesionalitu ľudí a neustálu snahu o dialóg medzi obchodnými partnermi. Všetko to však musí fungovať so silným zázemím služieb, ako je poradenstvo, presná logistika, popredajný servis a ústretovosť. 
 

Stiahnuť článok Webová stránka