M+M

Pri každej transakcii vo veľkoobchode ako aj pri každom predaji v maloobchode, pri každom rámcovom kontrakte či prenájme nehnuteľností vychádzajú v M+M zo zásady, že každý obchod musí byť vzájomne výhodný. Len vtedy sú všetky strany spokojné. Najvyšším inštitútom je teda  „gentleman agreement“ ( džentlmenská dohoda), ktorú vždy dodržali a všetky dohodnuté záväzky splnili. Z toho vyplýva i ďalšia zásada - rovnovážne postavenie v obchode.

„Ono známe „Náš zákazník náš pán“ celkom nevystihuje dnešnú modernú dobu. Sme slobodní ľudia a tak, ako si vážime každého jedného zákazníka bez ohľadu na jeho veľkosť či kúpyschopnosť očakávame, že rovnako náš zákazník bude rešpektovať každého zamestnanca našej firmy. Vždy chceme poznať potreby nášho zákazníka a sme pripravení odborne a profesionálne mu poskytnúť službu či predať tovar v kvalite, štruktúre a zložení aby mu tieto potreby maximálne uspokojoval.“

Z toho potom vyplýva aj ďalšia zásada. Najväčším kapitálom firmy sú spokojní zákazníci aj zamestnanci.   Všetky aktivity firmy sú smerované na zákazníka či vo veľkoobchode alebo v maloobchode. Spokojný zákazník z dlhodobého hľadiska prináša zamestnancom perspektívnu a zaujímavú prácu, firme stabilitu a v konečnom dôsledku i profit.

 

Stiahnuť článok Webová stránka