EKOBAL

Dlhoročným pilierom a hlavným produktom spoločnosti EKOBAL sú hydraulické balíkovacie lisy, ktorých začiatky výroby siahajú do 90. rokov predchádzajúceho storočia. Tieto jednoduché zariadenia ponúkajú koncovým užívateľom možnosť efektívnej a ekonomicky nenáročnej likvidácie separovaného odpadu, šetria skladové priestory, ale najmä životné prostredie. 
 
Ďalším zaujímavým produktom, odovzdaným do užívania firme CONTINENTAL, a. s. Púchov v roku 2016, je sekačka kaučuku HLS 10, ktorú konštruktéri spoločnosti EKOBAL vyvinuli a vyrobili na základe individuálnej požiadavky zákazníka. Toto jedinečné, certifikované zariadenie je určené pre firmy pôsobiace v gumárenskom priemysle na sekanie gumy a prírodného i syntetického kaučuku.
 
V roku 2017 odštartovala 1. etapa výroby dopravníkovej linky pre ETOP INTERNATIONAL Považská Bystrica, vyvinutej výlučne konštruktérmi firmy EKOBAL a zrealizovanej v jej prevádzke. Linka, určená pre automobilový priemysel, predstavuje výrazné zefektívnenie práce pri montáži kolies na prívesné vozíky, či umiestňovanie diskov na pneumatiky.
 
V rovnakom roku spoločnosť s hrdosťou predstavila jedinečné testovacie centrum EKOBAL TC. Jeho súčasťou je napr. zariadenie DYNTEST, ktoré umožňuje simuláciu rôznych prepravných podmienok nákladu. Poskytuje reprodukovateľné údaje a informácie o zaťažení nákladu počas prepravy a odolnosti zvoleného spôsobu balenia voči rôznym vplyvom (nakláňanie, brzdenie či náraz vozidla), na základe čoho je možné optimalizovať balenie nielen pre výrobné firmy a dopravcov, ale aj pre logistické centrá a skúšobné ústavy. 
 

Stiahnuť článok Webová stránka