Slovenské národné divadlo

SND patrí k erbovým inštitúciám slovenskej kultúry a umenia. Generácie významných tvorcov realizujú inšpirujúce stretnutia s umením už desať desaťročí. V súvislostí so storočnicou SND, nadväzujúc na tie najlepšie tradície prezentovania slovenskej a svetovej tvorby, všetky tri umelecké súbory predstavujú svoj dramaturgický plán na aktuálnu divadelnú sezónu. Činohra SND po sezóne, v ktorej bola v tvorbe pozornosť upriamená na vzdelanie a intelekt, upozorní tentoraz na podstatu kultúry a jej úlohu; premiéry hier budú atraktívnou formou odkrývať zmysel, dôležitosť a poslanie divadla, ale aj kultúry a umenia v širšom kontexte.
 
Voľba premiérových operných titulov má aj symbolický význam: uvádzanie talianskej, českej tvorby, ale aj diel rakúskeho geniálneho tvorcu obdobia klasicizmu, predstavovalo významné podnety na formovanie nášho operného súboru. Repertoár teda obohatí Dvořákova Rusalka, Verdiho Aida a Mozartova opera Figarova svadba. Špeciálnu pozornosť venuje Opera SND aj slovenským dielam, medzi ktoré patrí Suchoňova Krútňava. Súčasťou sezóny bude aj celý rad inšpirujúcich koncertov našich popredných operných sólistov.
 
Ambíciou operného súboru je zvyšovať umeleckú úroveň a presadiť sa výrazne v medzinárodnom kontexte. Nové dielo s názvom Impresario komponuje na objednávku operného súboru renomovaná slovenská skladateľka Ľubica Čekovská: premiéra bude na prestížnom európskom opernom festivale v rakúskom Bregenzi a následne sa stane súčasťou hracieho plánu SND. Jubilejnú sezónu ozdobí balet šperkom z histórie v podobe baletu Mariusa Petipu Don Quijote s temperamentom a koloritom Španielska v naštudovaní Vasilija Medvedeva. Vrcholom sezóny bude premiéra Prokofievovej Popolušky v choreografii významného európskeho tvorcu Michaela Cordera, choreografa Royal Ballet v Londýne.
 

Stiahnuť článok Webová stránka