Berlitz

Základnými hodnotami, na ktorých spoločnosť Berlitz stavia svoj úspech sú profesionalita a vysoká kvalita lektorov, ako aj rešpekt voči zákazníkom. Cieľom je ponúkať vždy čo najlepší zákaznícky servis a neustále vkladať do svojich produktov inovatívne prvky, získavať dôveru zákazníkov a budovať tak vzťah k značke. Spoločnosť Berlitz je hrdá, že už roky poskytuje svoje služby celosvetovo, v 600 pobočkách v 70 krajinách, a meradlom úspechu sú tisíce spokojných zákazníkov. Výučbu realizujú profesionálni jazykoví lektori, skúsení “native speakers”, ktorí si svoje vedomosti a zručnosti neustále zvyšujú prostredníctvom rôznych seminárov a školení. V aktuálnej situácii prešli všetci školením na online výučbu a prácu s online aplikáciami. Spoločnosť si uvedomuje, že v dnešnom rýchlom svete zákazníci vyžadujú najmä kvalitu a flexibilitu, preto sa tomuto trendu Berlitz Bratislava prispôsobil. Úspech spoločnosti Berlitz spočíva aj v moderných, digitálnych učebných materiáloch a online aplikáciách.

 

Stiahnuť článok Webová stránka