M+M

Základnými hodnotami firmy sú stabilita, spoľahlivosť a dôveryhodnosť. Svoju pozíciu na trhu a rešpekt u obchodných partnerov si vybudovala predovšetkým vytrvalosťou, cieľavedomou každodennou prácou a poctivým prístupom k všetkým partnerom a zamestnancom. Dlhoročné odborné skúsenosti, pravidelná príprava a školenia zamestnancov, zamerané na poznanie potrieb každého zákazníka, umožňujú odborne a profesionálne poskytovanie, či predaj tovaru v maximálne vyhovujúcej kvalite. Úspešnému postaveniu firmy napomáha aj efektívne zavádzanie všetkých legislatívnych úprav a inovácií v distribúcii tabakových výrobkov. Individuálny prístup ku každému klientovi umožňuje dohodnúť vzájomne najvhodnejší zásobovací model a obchodné podmienky.

 

Stiahnuť článok Webová stránka