D.I.SEVEN

Spoločnosť D.I.SEVEN sa zameriava na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb na vysokej profesionálnej úrovni. Najväčšou ambíciou je zabezpečiť pre obchodných partnerov maximálny stupeň ochrany a bezpečnosti tým, že identifikuje a minimalizuje všetky potenciálne riziká. D.I.SEVEN ponúka kvalitné a profesionálne služby, a naďalej sa dynamicky rozvíja. Trvalú pozornosť venuje kvalite poskytovaných služieb a v oblasti bezpečnostného servisu patrí medzi najžiadanejšie spoločnosti. Firma má viac ako 898 zamestnancov a vzhľadom na pribúdajúce aktivity sa toto číslo neustále zvyšuje. Zabezpečuje komplexné služby od bezpečnostného auditu a poradenstva, projektovania, montáže a servisu až po ochranu osôb a majetku. Pôsobí na celom území Slovenskej republiky a má širokú sieť v pobočiek v mestách: Bratislava, Galanta, Nitra, Trenčín, Žilina, Zvolen, Poprad, Košice. 

Stiahnuť článok Webová stránka