Červený nos

Tvárou značky je Gary Edwards – človek, ktorý neváhal venovať svoj čas úžasnej myšlienke dopriať chorým deťom to, čo je symbolom detstva: úsmev na tvári. Je sám klaunom a popri nespočetných činnostiach vyučuje a neustále sa drží myšlienky, že deti na celom svete majú nárok na pekné zážitky aj v nemocnici. Cieľom  návštev Klaunov červeného nosa je priniesť dobrú náladu a smiech do nemocničného prostredia a pomôcť deťom odpútať sa od bolesti a traumy v pre nich  neznámom prostredí. Podporujú psychickú pohodu detí a ich rodinnýh príslušníkov, čím prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. Prostredníctvom aktívneho zapájania detí do tvorby programu sa v nich prebúdza pocit nadšenia, hrdosti, cieľavedomosti a predovšetkým u dlhodobo chorých malých pacientov projekt prebúdza záujem o život.

Stiahnuť článok Webová stránka