AVIS

Ľudia v AVISe sa vždy snažili hľadať odpovede a riešenia na to, ako priniesť ešte lepšie produkty a služby. S postupom času sa portfólio služieb rozrástlo a širokú ponuku služieb dopĺňali nové nápady a projekty, ktoré sú dnes rozdelené do piatich divízii: AVIS autopožičovňa, AVIS Van Rental, AVIS MaxiRent, AVIS Lease a AVIS Prestige. Táto silná pätica dokáže poskytnúť absolútnu voľnosť pri výbere toho správneho produktu. V kombinácii s rozsiahlou pobočkovou sieťou a takmer nekončiacou paletou vozidiel poskytuje AVIS možnosti bez hraníc. S výberom zákazníkom pomáha ten najlepší tím. AVIS tak ako vo svete, tak aj na Slovensku, ponúka prácu v dynamickom prostredí a v kreatívnom a inšpirujúcom tíme. Hodnoty zamestnancov a pohľad na dobre odvedenú prácu sú jednotné, silné okamihy úspechu spájajú tím ešte viac. Byť súčasťou veľkých projektov, spoznať svoj vlastný prínos a cítiť sa byť prospešný, to je to, čo ľudí v AVISe ženie vpred. V AVISe je úplne bežné pýtať sa zákazníkov na názor, na to či boli spokojní, čo by chceli zmeniť, aké majú pocity. Tieto poznatky sú súčasťou nových nápadov a služieb, a aj zákazník sa tak stáva súčasťou tímu. Týmto poznatkom AVIS venuje veľkú pozornosť, prispieva to k zlepšovaniu v mnohých smeroch. Pohľad zákazníka na službu je vždy cennou informáciou a vedieť s tým pracovať si vyžaduje dôkladný prieskum a analýzu. Zber týchto informácii je technicky veľmi náročný, ale ich uplatnenie v praxi má vysokú hodnotu. Je to jeden zo spôsobov, akým sa AVIS odlišuje od ostatných, akým sa zlepšuje a zvyšuje úroveň svojich služieb.

Stiahnuť článok Webová stránka