Sphere

Spoločnosť Efin spol. s r.o. je zakladateľom a prevádzkovateľom vernostného programu Sphere. Tento program je najväčším a najuniverzálnejším vernostným programom svojho druhu, realizovaným na území Slovenskej a Českej republiky. Sú v ňom zastúpené takmer všetky kategórie tovarov a služieb, s čím veľmi úzko súvisí využiteľnosť programu pre všetky cieľové skupiny. Značka vie osloviť ženy, mužov, ľudí s vyšším i nižším príjmom, ľudí, ktorí žijú vo väčších i menších mestách, študentov aj vekovú kategóriu starších, takže naozaj každý si nájsť to, čo hľadá a čo potrebuje. Program Sphere je výnimočný práve tým, že je takto široko využiteľný, pričom veľkou výhodou je spolupráca s obrovským množstvom zmluvných partnerov z radu e-shopov.

Stiahnuť článok Webová stránka