Považský cukor

Značka Považský cukor a prenesene aj obchodná značka SweetFamily reprezentujú tradíciu cukrovarníctva, ktoré je v povedomí spotrebiteľov spájané s pozitívnymi asociáciami, nakoľko cukrovarníctvo vždy prinášalo hodnoty pre spoločnosť ako sú práca, rodinné zázemie, tímovosť, spolupatričnosť a iné. Výsledkom spoločnej práce bol samozrejme jeden zo základných produktov používaných v každej domácnosti. Naviac sa značka Považský cukor viaže k dobre známemu regiónu Považia, čím sa dostáva do povedomia ľudí v mnohých ďalších spojitostiach (príroda v povodí Váhu, systém vodných diel, hradov, priemysel, obchodné cesty...).

Zákazníkmi Považského cukru sú tak priemyselní zákazníci, ako aj maloobchodní zákazníci.  Medzi zákazníkmi z priemyselnej oblasti sú aj najväčšie potravinárske značky – spoločnosti, ktoré majú výrazný vplyv na spoločnosť, verejnú mienku a samotný obchod. Ako potravinársky výrobca preto cítime zodpovednosť s našimi zákazníkmi, dodávateľmi a pestovateľmi cukrovej repy spoločne pracovať na rozvoji našich trvalo udržateľných štandardoch a prezentovať tak širšie povedomie o nich.

 

Stiahnuť článok Webová stránka