Berlitz

Najsilnejšou stránkou jazykovej školy Berlitz je patentovaná metóda Total Immersion (Úplné ponorenie) – najefektívnejší spôsob ako sa naučiť cudzí jazyk rýchlo. Systém bol vyvinutý v spolupráci s Institute of Psychology na McGill University of Montreal tak, aby študenti vyťažili zo svojho jazykového kurzu maximum, pričom sa jedná o najobľúbenejší intenzívny jazykový kurz schopný naučiť jednu jazykovú úroveň za jeden týždeň.

Novinkou a ďalšou silnou stránkou jazykovej školy Berlitz je e-learning - výučba cez SKYPE ako i Berlitz CyberTeachers, online platforma pre výuku jazykov, s ktorou sa dá študovať cudzí jazyk 24 hodín denne bez ohľadu na miesto a čas. Systém využíva všetky moderné médiá podporujúce výučbu cudzích jazykov (videa, e-maily) vrátane 20 jazykových a monitorovacích nástrojov ale hlavne disponuje 600 lektormi ( všetko lektori učiaci v rodnom jazyku), ktorí sú k dispozícii 24 hodín denne. Skype výuka ponúka 6 jazykov - AJ, NJ, TJ, FJ, SJ a Holandský jazyk.

Pred viac ako 15 rokmi Berlitz vyvinul interkulturálne školiace programy, ako doplnok k výučbe jazykov. Vďaka tomu sa firma stala jednou z vedúcich profesionálnych kultúrnych a konzultačných spoločnosti, ktoré nie sú zamerané len na primárny produkt, ale neustále rozširuje svoje portfólio.

Jazyková škola Berlitz ponúka úspešne jazykové programy aj pre deti a mládež, ktoré si kladú za cieľ rozvinúť vnímanie nových skúseností a položiť základ budúceho úspešného štúdia cudzích jazykov. Skvelý spôsob ako v deťoch prebudiť záujem o výučbu cudzích jazykov sú tiež prázdninové jazykové tábory. Tieto spoločnosť Berlitz organizuje už vyše 17 rokov v kombinácii s prezentačnými zručnosťami. 

Stiahnuť článok Webová stránka