Kooperativa

KOOPERATIVA je spoľahlivý a starostlivý profesionál s ľudským a zrozumiteľným prístupom v poradenstve. Prináša produkty, služby a inovácie užitočné pre bežný život. Je blízko, keď sa potrebuje klient stretnúť osobne, poradí cez telefón, ponúka online služby na webovej stránke www.koop.sk.

Spoločnosť poskytuje poisťovacie služby na vysokej profesionálnej úrovni, uspokojovanie potrieb a očakávaní klientov, akcionárov, obchodných partnerov a zamestnancov. Misia spoločnosti KOOPERATIVA je pritom jasne definovaná. Klient je na prvom mieste, KOOPERATIVA mu poskytuje celoživotnú istotu. Dohody s klientmi a partnermi sú vždy splnené. Značka je zameraná na nadpriemerné výsledky, s cieľom byť spoľahlivým a silným partnerom pre klientov, verejnosť, ako aj pre akcionára. Chce byť súčasťou rozvoja slovenskej ekonomiky, pričom si uvedomuje svoju zodpovednosť.

Stiahnuť článok Webová stránka